Integritetspolicy

Integritetspolicy för Barnmat.se
Senast uppdaterad: 19082023

Inledning

Välkommen till Barnmat.se. Vi värnar om din integritet och strävar efter att hantera dina personuppgifter på ett säkert och förtroendefullt sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in olika typer av personuppgifter när du besöker vår webbplats, använder våra tjänster eller interagerar med oss. De typer av personuppgifter vi kan samla in inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Kontaktinformation: Ditt namn, e-postadress, och telefonnummer om du väljer att dela med dig av dessa uppgifter.
 • Demografisk information: Ålder, kön och andra relevanta demografiska detaljer.
 • Användardata: Information om din användning av vår webbplats och tjänster, inklusive besökta sidor, klickade länkar och sökningar.
 • Betalningsinformation: Om du genomför köp på vår webbplats, kan vi samla in betalningsinformation, inklusive kreditkortsnummer och faktureringsadress.
 • Kommunikationsdata: Innehåll och metadata av de kommunikationer du skickar till oss, såsom e-postmeddelanden och kontaktformulär.
 • Teknisk information: Din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem och andra tekniska uppgifter som samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter för att kunna erbjuda dig de bästa tjänsterna och upplevelserna på Barnmat.se. Dessa uppgifter används för följande ändamål:

 • Tillhandahållande av tjänster: För att tillhandahålla våra tjänster och leverera de produkter eller information du efterfrågar.
 • Kundtjänst: För att besvara dina frågor, hantera klagomål och erbjuda support.
 • Marknadsföring och kommunikation: För att informera dig om produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara av intresse för dig.
 • Förbättring av vår webbplats och tjänster: För att analysera användningen av vår webbplats och tjänster och göra förbättringar baserat på denna information.
 • Efterlevnad av lagar och regler: För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser och rapporteringskrav.

Delning av personuppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter i de fall det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Dina uppgifter kan delas med följande parter:

 • Tredje parts leverantörer: Vi kan använda tredje parts leverantörer för att underlätta vår verksamhet och leverera våra tjänster. Dessa leverantörer kan få tillgång till dina personuppgifter endast i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra sina tjänster åt oss.
 • Rättsliga krav: Vi kan lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi anser att sådan åtgärd är nödvändig för att skydda våra rättigheter, din säkerhet eller andras säkerhet.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Dessa inkluderar:

 • Rätten att få tillgång: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätten till rättelse: Du har rätt att begära att vi rättar eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig.
 • Rätten att bli glömd: Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Rätten att begränsa behandlingen: Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätten att invända: Du har rätt att invända mot vissa typer av behandling, inklusive direktmarknadsföring.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

Se vårt kontaktformulär

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla ändringar i våra tjänster eller lagstiftning. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, och den reviderade policyn träder i kraft när den publiceras. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om våra hanteringsprinciper.

Gällande lagstiftning

Denna integritetspolicy regleras av svensk lag och är förenlig med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Observera att detta är ett generellt exempel på en integritetspolicy och att du bör anpassa den efter din webbplats och verksamhetens specifika behov. Du bör också se till att du följer gällande lagstiftning och eventuella lokala regler och bestämmelser när du ut